Tysk

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Tysk (Gruppe 4)

 

Formål:

At give eleverne elementære færdigheder i tysk, så de kan begå sig med et basalt ordforråd. At elevernes nysgerrighed rettes mod det tyske sprog og den tyske kultur. At give eleverne lyst til læring i tysk, så det bliver et sjovt fag, hvor der eksperimenteres, tales og læres.

 

 

Mål:

Angående delmål og slutmål henvises til ministeriets udgivelse ”Fællesmål” og til ministeriets hjemmeside http://www.faellesmaal.uvm.dk hvor fagenes mål beskrives.

 

Indhold og arbejdsformer:

Vi arbejder med at opbygge elevernes ordforråd gennem nære og genkendelige emner på tysk.

 

Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem skriftlige og mundtlige øvelser, sang, spil, dramaøvelser, lyttelege, CL aktiviteter og IT, der alt sammen skal give eleverne lyst og mod til at bruge sproget.

 

Arbejdsformen varierer mellem klasseundervisning, individuelt arbejde og par/gruppearbejde.

 

Materiale:

Lærerproduceret materiale ud fra diverse bøger og hæfter, der pt. er udgivet til undervisningen i 5.-6. klasse, samt sange, rim og remser, lydfiler, film/YouTube, spil, billedkort, ordlister, ordkort, ordbøger.

 

 

Omfang:

1,5 lektion ugentligt i ca. 40 normaluger.

 

Evalueringsformer:

Der er indtil videre ikke planlagt specielle evalueringer ud over, hvad der lægges ind i selve undervisningen for at sikre sig, at eleverne når de mål, der er gældende.