Medborgerskab

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Medborgerskab (Gruppe 4):

 

Formål:

Stk.1: Undervisningen tager udgangspunkt i det faktum, at vi er medborgere i forskellige sammenhænge. Det gælder i de små sammenhænge i klassen, på skolen, i familien, blandt vennerne, i foreningslivet, og selvfølgelig også i det større perspektiv, når man taler om regioner, nationalitet, globalisering mv.

Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges ud fra aktuelle problemstillinger i samfundet både i det store og i det små. Der fokuseres på demokrati, ideologier, nationalitet og de spændinger, vi oplever i forbindelse med konflikter og kriser både nationalt og internationalt.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får indsigt i de grundlæggende systemer og værdier, som vores samfund er bygget på. At de bliver fortrolige med forskellige begreber, de møder i den daglige presse, samt får indsigt i nogle af de politiske aspekter, der har indflydelse på det at være medborger i Danmark.

 

Mål:

Angående delmål og slutmål henvises til ministeriets udgivelse "Fællesmål" og til ministeriets hjemmeside http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer hvor fagenes mål beskrives.

 

Indhold og arbejdsformer:

Der arbejdes på skift med klasseundervisning, gruppearbejde og individuelle selvstudier.

 

Materiale:

Der inddrages visuelle optagelser fra TV og Radio. Der bruges materiale fra trykte medier og stof indhentet på diverse hjemmesider på nettet. Bøger fra CFU samt aktuelle udgivelser.

 

Omfang:

1 time ugentligt i ca. 40 normal uger.

 

Evalueringsformer:

Der er ikke test eller prøve i faget.