Idræt

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Idræt (Gruppe 4):

 

Formål:

Mål:

Angående delmål og slutmål henvises til ministeriets udgivelse ”Fællesmål” og til ministeriets hjemmeside http://www.faellesmaal.uvm.dk hvor fagenes mål beskrives.

Indhold og arbejdsformer:

Materiale:

Omfang:

2 timer ugentligt i ca. 40 normal uger.

Evalueringsformer: