Engelsk

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Engelsk (Gruppe 4):

 

Formål:

At give eleverne elementære færdigheder i engelsk, så de kan begå sig med et basalt ordforråd. At give dem lyst til læring i engelsk, så det bliver et sjovt fag, hvor der kan leges, tales og læres.

 

Mål:

Angående delmål og slutmål henvises til ministeriets udgivelse ”Fællesmål” og til ministeriets hjemmeside http://www.faellesmaal.uvm.dk hvor fagenes mål beskrives.

Indhold og arbejdsformer:

Gennem lege, sange, øvelser og IT at give elever lyst og mod til at bruge sproget. Der arbejdes både individuelt og i mindre grupper.

Materiale:

Diverse bøger og hæfter, der pt. er udgivet til undervisningen i 5.-6. klasse, samt lydfiler mm. på nettet.

Omfang:

1 timer ugentligt i ca. 40 normal uger, der afvikles som en dobbelttime i 20 uger.

Evalueringsformer:

Der er indtil videre ikke planlagt specielle evalueringer ud over, hvad der lægges ind i selve undervisningen, for at sikre sig, at eleverne når de mål, der er gældende.