Musik

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Musik (Gruppe 3):

 

Formål:

At gøre eleverne nysgerrige omkrig lytning til musik, samt interesse for at udøve musik. At give eleverne indblik i danske og udenlandske sange, melodier mm. At vække interesse for sang og musik, fordi sang og musik altid gør noget ved mennesker der enten lytter eller selv udøver musik.

Mål:

At gøre eleverne i stand til selv at spille musik, samt mærke fællesskabsfølelsen ved at synge sammen.

Angående delmål og slutmål henvises til ministeriets udgivelse ”Fællesmål” og til ministeriets hjemmeside http://www.faellesmaal.uvm.dk hvor fagenes mål beskrives.

Indhold og arbejdsformer:

Der synges sange fra diverse sangbøger, hæfter, kopiark mm.

Der arbejdes med rytmelære, nodelære, akkortlære.

Der fortælles om musikhistorie, genre, stilarter mm.

Der spilles på klaver, keyboard, guitar, bas, trommer, xylofoner, marimba og percussion.

Materiale:

Blå skolesangbog, Ringe i vandet.

Diverse instrumenter.

Kopiark om rytmer, noder, akkorder

Omfang:

1 time ugentligt i ca. 40 normal uger.

Evalueringsformer:

Der er ikke eksamen i faget. Eleverne kan evt. medvirke ved diverse arrangementer på eller udenfor skolen.