Idræt

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Idræt (Gruppe 3):

 

Formål:

Børn, der fra skolestarten får gode vaner med idræt vil også få et godt afsæt for et sundt og aktivt liv. Derfor er formålet med idrætsundervisningen hos os:

•at fremme elevernes generelle sundhed, kropsbevidsthed og fysiske velbefindende ved at styrke deres motorik, udholdenhed, balanceevne og smidighed.

•at give eleverne mulighed for at opleve glæden ved at dyrke idræt.

•at fremme den gode sportsånd (tab og vind med samme sind) og det gode sociale samvær.

•at eleverne får alsidige muligheder for fysiske bevægelsesformer og udfordringer.

 

Mål:

Angående delmål og slutmål henvises til ministeriets udgivelse ”Fællesmål” og til ministeriets hjemmeside http://www.faellesmaal.uvm.dk hvor fagenes mål beskrives.

 

Indhold og arbejdsformer:

Indholdsområderne kan være atletik, boldbasis, de regelbaserede boldspil, gymnastik, redskabsgymnastik, musik/bevægelse/udtryk, sociale lege og samarbejdsøvelser. Det er kun fantasien, der sætter grænser og undervisningen varieres ud fra følgende perspektiver:

Det legende

Det konkurrenceprægede

Det eksperimenterende

Det udtryksmæssige

Det sundhedsmæssige

 

Idrættens værdier:

Hovedvægten lægges på, at eleven skal arbejde frem mod at kunne:

udvise samarbejde og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter

forstå egen rolle og eget ansvar i regelbaserede idræts aktiviteter

acceptere forskelligheder i egne og andres færdigheder

forstå betydningen af begrebet fairplay

 

Materiale:

Vi bruger vores udearealer, skoven i vores nærområde samt hallen, der ligger lige ved skolen.

 

Idrætskulturen på skolen:

•Eleverne medbringer idrætstaske, som er forsynet med hensigtsmæssig påklædning, fodtøj samt håndklæde.

•Eleverne bader efter undervisningen. Har man glemt et håndklæde, sørger eleven selv for at låne ét af skolen. (Vi har også ekstra sportstøj, hvis man har glemt sin idrætstaske).

•Er en elev skadet over en kortere periode eller på anden måde ikke kan/må deltage i undervisningen, opfordrer vi til at eleven er ”med fra sidelinjen”.

•Forældrene kan fritage eleverne for aktiv deltagelse, såfremt der foreligger en skriftlig meddelelse.

 

Omfang:

2 lektioner ugentligt i ca. 40 normaluger.

 

Evalueringsformer:

Der observeres og evalueres løbende på, om et givent forløb skal have mere eller mindre opmærksomhed. Og løbende holder vi øje med den enkelte elevs trivsel samt fysiske-personlige- og sociale udvikling. Vi kigger bl.a. på:

- Er eleverne glade og tilpasse?

- Har eleverne det sjovt?

- Har eleverne fået røde kinder? / fået pulsen op?

- Trives eleverne med idrætsundervisningen?

- Får de afprøvet nye ting?

- Har de succesoplevelser?

- Er de gode til at samarbejde?

- Er de gode til fairplay?