Engelsk

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Engelsk (Gruppe 3):

 

Formål

Det primære formål med engelskundervisningen i 3.-4. klasse er at give eleverne en større forståelse af faget og fastholde deres interesse, så de bliver bedre og bedre til at tale og forstå engelsk. De er nu trygge ved sproget og skal arbejde endnu mere med sproget både mundtligt og skriftligt, så de bliver klar til de stadig større krav, der bliver stilet til deres kundskaber og færdigheder på engelsk. Lysten og motivationen skal stadig være den drivende faktor for indlæring, og derfor vil legen, sangen, spil, billeder og film også fylde meget i undervisningen stadigvæk. Det er meget vigtigt, at eleverne bliver bedre både til at lytte, forstå, fortælle og skrive engelsk. Den mundtlige del har fortsat højeste prioritet.

 

Mål

Angående delmål og slutmål henvises til ministeriets udgivelse ”Fællesmål” og til ministeriets hjemmeside http://www.faellesmaal.uvm.dk hvor fagenes mål beskrives.

 

Indhold og arbejdsformer:

Den daglige undervisning er fortsat primært mundtlig. Eleverne vil lære flere dagligdags vendinger og grammatik mundtligt, og det vil sige, de bliver i stand til at lave længere sætninger og deltage i lidt mere komplicerede samtaler. Der vil være nye emner samt udvidelse af ordforrådet at de tidligere emner. Eleverne i 3. og 4. klasse arbejder ud fra hver deres Textbook og Workbook til klassetrinnet, men ofte vil der være fælles aktiviteter, lege og sange, som hele gruppen profiterer af.

 

Vi arbejder videre med de forskellige ordklasser og deres bøjning (fx ing-form, nutid/datid, ental/ flertal, do/does og don’t/doesn’t). Ud over at arbejde med navneord, udsagnsord, tillægsord og forholdsord, arbejder vi også med fx spørgeord og stedord.

 

Det tilstræbes, at det meste af undervisningen foregår på engelsk – suppleret med fagter og oversættelse.

 

Arbejdsformen er en vekselvirkning mellem klasseundervisning, individuelt arbejde og par/gruppearbejde. Undervisningen foregår også ind i mellem på Ipad og computer.

 

 

Materiale:

-Grundbog: A Piece of Cake 3 og 4 med både textbook og workbook + den online portal.

-Let’s do it (My very first + Let’s start + Step one)

-Sing it Out

-Øvrige materialer udviklet af læreren

 

Omfang:

2 lektioner ugentligt i ca. 40 normaluger.

 

Evalueringsformer:

Der er indtil videre ikke planlagt specielle evalueringer ud over, hvad der lægges ind i selve undervisningen for at sikre sig, at eleverne når de mål, der er gældende.