Engelsk

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Engelsk (gruppe 2):

 

Formål:

Hovedvægten i engelskundervisningen lægges på det mundtlige arbejde. Formålet for de yngste elever er gennem leg og aktivitet at vække en nysgerrighed for sproget og opbygge elevernes sproglige selvtillid.

 

Mål:

Angående delmål og slutmål henvises til ministeriets udgivelse ”Fællesmål” og til ministeriets hjemmeside http://www.faellesmaal.uvm.dk hvor fagenes mål beskrives.

 

Indhold og arbejdsformer:

Emneområderne vil være konkrete, dagligdags og virkelighedsnære, og de vil appellere til elevernes fantasi.

 

Dramatiseringer, gættelege, ordlege, rollespil, sange, rim og remser vil være naturlige elementer i undervisningen.

 

Undervisningen vil tage udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger, bl.a. fra danskundervisningen.

 

Der vil være fokus på at skabe et trygt læringsmiljø, hvor der er stor forståelse for og accept af hinandens forskelligheder fagligt som personligt – sådan at det bliver en naturlighed, at ALLE tør træne sproget mundtligt og snakke højt foran alle i klassen.

 

Materiale:

Der bruges ikke et bestemt bogsystem til de yngste elever i engelsk, men foruden sange, rim, remser, lege og spil anvendes kopierede arbejdsark.

 

Omfang:

Klassen har 2 ugentlig lektion i engelsk i ca. 40 normaluger.

 

Evalueringsformer:

Hver elev udformer sin egen personlige lap book (en slags interaktiv portefølje), som de løbende udvikler på, og som dokumenterer og viser de emneområder, som eleverne har lært i årets løb.