Dansk

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Dansk (Gruppe 2):

 

Formål:

Læsning:

Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge.

Fremstilling:

Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer.

Fortolkning:

Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.

Kommunikation:

Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.

 

Den daglige undervisning

Læsning:

Vi opbygger en daglig læserutine i ”Søren og Mette”, ”Den første læsning” 1 og 2, fri- og oplæsning. Vi fokuserer på læseoplevelse, læseforståelse, samtale, højtlæsning, stillelæsning og fokus på udvalgte tegn, ord ol. i teksterne.

Fremstilling:

Der øves store og små bogstaver, skriveretning (skrivebog), ligesom der øves i at skriver ord/tekster på computeren. Eleverne skriver og fortæller til billeder/tegninger/foto og oplevelser. I opgavebøger til læsebogssystemet ”Den første læsning”, arbejdes der med bundne og grammatiske opgaver. I diverse opgavebøger arbejdes der ligeledes med opgaver, som styrker den enkelte elevens faglige niveau. (Opgavebøger fra bl.a. forlaget Vektor og Delta)

Fortolkning:

I samtale om det vi læser, ser, hører og leger får eleverne indblik i og giver udtryk for deres opfattelse af tekster og oplevelser. Erfarer opbygning af tekster, genrer, temaer, hovedpersoner og sproglige træk i de forskellige genrer. I spisepausen læses der højt. Vi læser gamle og nye tekster. Især af forfattere som Astrid Lindgren, Ole Lund Kirkegaard, og H. C. Andersen. Kommunikation Vi øver at eleverne bliver gode til både at ytre sig og lytte. F.eks. at den der har bolden må tale, mens de andre lytter. Vi øver håndsoprækning og vente på tur. Arbejder med hvordan vores kropssprog/stemmeleje virker på andre (F.eks. ved konfliktløsning). I en kasse, hvori der er mange forskellige ting tager én en ting og gemmer i et tørklæde. Barnet skal vha. forklaringer få de andre til at gætte hvad der gemmes. Vi bruger rytmepinde og slår rytmer i takt til sange og stavelser; i takt og på skift. Dette for at træne opmærksomhed og ”svare” på det rigtige tidspunkt.

 

Mål:

Angående delmål og slutmål henvises til ministeriets udgivelse ”Fællesmål” og til ministeriets hjemmeside http://www.faellesmaal.uvm.dk hvor fagenes mål beskrives.

Indhold og arbejdsformer:

Der arbejdes hhv. i aldersblandede hold, klassevis, parvis og individuelt.

 

Materiale:

Læse- og skrivebøger, der følger det enkelte klassetrin.

 

Omfang:

9 timer ugentligt i ca. 40 normal uger.

Evalueringsformer:

Læseevaluering på begyndertrinnet, OS 64/OS 120, SL prøverne