Syng Dansk dag

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Syng Dansk dag:

 

Formål:

At gøre sangen levende for eleverne, så de både hygger sig med sangen, men også ser sangen som et vigtigt virkemiddel i det sociale fællesskab, der er på skolen, samt at være en del af et større fællesskab af elever på andre skoler, samt kort og godt det at være dansk.

Mål:

At lære eleverne en række danske sange, der siger noget om dem selv, deres historie og vores tid. At give eleverne lyst til at synge endnu mere, og evt. selv opsøge sang og musik.

Indhold og arbejdsformer:

Der er på forhånd udsendt forslag til sange fra DR, og vi er også frie til selv at vælge en række sange, som vi ønsker at synge med vores elever. Der synges primært fra projektor, hvortil der spilles klaver.

Ved flere lejligheder har der været indbudt forældre og bedsteforældre, samt folk fra det lokale.

Materiale:

Danske sange, der enten kommer som forslag fra DR eller sange, der er foreslået af elever, medarbejdere, skoleleder. Der spilles klaver til sangene, og arrangementet afvikles i skolens gamle gynmastiksal.

Omfang:

1-2 timer den sidste torsdag i oktober om formiddagen. Fælles samsending med DR/P3 omkring kl. 11.00