Julestue

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Julestue:

 

Formål:

At invitere en masse folk udefra til at besøge skolen, samt tjene penge til indkøb af materialer og spændende tiltag, der ligger ud over den almindelige daglige drift og budget. Et besøg på skolen skal gerne resultere i nogle spørgsmål samt nysgerige blikke. At gøre gæster interesseret i, hvordan vi driver skole og børnehave. Præsentere vores lokaler og muligheder.

Mål:

At tjene penge til ekstra tiltag blandt elever og medarbejdere, børnehave og SFO, samt at få flere elever på skolen og flere børn i børnehaven.

Indhold og arbejdsformer:

Et udvalg forbereder julestuens indhold og afvikling. Der skal bindes kranse, laves dekorationer samt indsamles en masse gevinster. Alle forældre bliver spurgt om hjælp og kan krydse af på en blanket, hvad de har mulighed for at hjælpe til med. Der skal sættes op og gøres klar dagen før.

På selve dagen er mange i sving i de forskellige boder.

Materiale:

En masse ler, gran, dekorationsmaterialer og lys. Der skal stilles tombola op samt diverse andre konkurrener.

Omfang:

Forberedelserne starter et par måneder før, og selve arrangementet løber af staben på 3 timer.