Forældresamtaler

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Forældresamtaler:

 

Formål:

At give forældrene en tilbagemelding på, hvordan det går deres barn i skolen.

Mål:

At give forældrene indsigt i deres barns hverdag på skolen. Hvordan det går i undervisning, og hvor man fagligt ligger. At få snakket om evt. problematikker, samt elevens almene trivlsel.

Indhold og arbejdsformer:

En samtale, hvor eleven som hovedregel er med, og hvor 2 medarbejdere deltager i hver samtale.

Materiale:

Diverse notor ang. elever. Evt. prøver, arbejdsark, bøger mm.

Omfang:

2 gange om året i oktober/november samt i februar/marts.

Hver elev har 15 minutters samtale inkl. at komme ud og ind af lokalet.