Forældremøde

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Forældremøde/forældreaften:

 

Formål:

At give forældrene information om skolen, dagligdagen, undervisningen, samt mål og visioner for det vi gør.

Mål:

At alle forældre møder op og tager del i deres barns skole. At vi får mulighed for at fortælle alle forældre, hvilke hensigter vi har med deres børn, med undervisningen osv. At forældrene lærer hinanden bedre at kende i de enkelte grupper og derved nemmere kan arrangere noget sammen.

Indhold og arbejdsformer:

Der startes med et fællesmøde, hvor alle forældre får samme information. Herefter går forældrene ud i hver sin gruppe, hvor gruppens lærere på skift fortæller om undervisningsplaner, intentioner, arrangementer mm.

Aftenen slutter med kaffe og aftensang.

Materiale:

Hver lærer sørger for diverse skemaer, planer mm.

Omfang:

Ca. 2-3 timer i starten af skoleåret, og efter behov senere på skoleåret, hvis det skønnes nødvendigt.