Cykelsponsorløb

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Cykelsponsorløb:

 

Formål:

At samle penge ind til skolen, der kan bruges direkte på undervisningstiltag, legesager til børnehave og SFO, samt indkøb af specielle ting, der kan købes på grund af overskuddet fra arrangementet.

Mål:

At samle så mange penge ind, at det giver mulighed for indkøb af ting, der fremmer legen, nysgerrigheden og opleverne på skolen i både undervisning, fritid og leg.

Indhold og arbejdsformer:

Forud for arrangementet indsamler elever og medarbejdere sponsorer, der giver et bestemt antal kr. pr. cyklet kilometer. På selve dagen møder elever og medarbejdere op og cykler i 2 timer på egen cykel.

Materiale:

Cykelsponsorsedler, girokort, forplejning til elever, forældre og medarbejdere.

Bestyrelsen står for arrangementet.

Omfang:

Den sidste lørdag i august eller den 1. lørdag i september. Arrangementet starter kl. 09.30 og slutter over middag, når alle er færdige med løbet, og der er spist og delt gaver og præmier ud..