Åben Skole

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Åben Skole:

 

Formål:

At give nye forældre og elever indsigt i skolens virke. Arrangementet er en del af en landsdækkende kampagne, hvorved der skabes PR for arrangementet gennem aviser, tv og radio.

Mål:

At få nye elever og forældre ind på skolen, så vi kan fortælle dem, hvad vi er gode til.

At det på både kort og lang sigt giver nye elever til skolen og/eller børn til børnehaven.

Indhold og arbejdsformer:

Rundvisninger, samtaler, information til gæster.

Evt. skabe skolelignende tilstande, hvor der undervises i klasselokaler, faglokaler mm.

Bestyrelsesmedlemmer og forældre til at fortælle om egne erfaringer.

Materiale:

Diverse skemaer, blanketter, flyers, aviser, prospekter om skolen

Omfang:

3 timer fra kl. 15-18 den førtste torsdag i november.