Udflugter

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Udflugter:

 

Formål:

At give eleverne læring på en anderledes måde ved at bringe dem udenfor skolens normale rammer til en spændende oplevelse.

Mål:

At styrke elevernes måde til læring gennem andre indlæringsformer end de normale boglige systemer.

At give eleverne oplevelser, og styrke deres fællesskab på tværs af klasserne i anderledes opgivelser.

Indhold og arbejdsformer:

Materiale:

Omfang: