Specialundervisning

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Specialundervisning:

 

Formål:

At give de elever, der har brug for ekstra støtte den opmærksomhed, de har brug for, så de kan indgå i den normale undervisning, og samtidig få rigt udbytte heraf.

Mål:

At sikre at de elever, der har brug for ekstra hjælp for at kunne tilegne sig de nødvendige faglige kompetemcer, får den støtte, de har brug for.

Indhold og arbejdsformer:

Der indsættes en støttelærer i klassen/gruppen, så den enkelte elev, der har brug for hjælp har hjælpen tæt på.

Søttelæreren arbejder på skift i klassen og som speciel støtte for den elev, der har brug for hjælp.

Materiale:

Klassens normale undervisningsmateriale, samt ekstra hjælpemidler, hvis det skønnes nødvendig.

Der arbejdes evt med billeder og ikoner, der giver hurtigere og bedre forståelse for læring.

Omfang:

Normalt ca. 12 lektioner pr. elev, der bliver tilkendt støtte fra PPR og SU.