Motionsdag

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Motionsdag

 

Formål:

At deltage i skolernes motionsdag, der er en landsdækkende begivenhed for alle skoler i Danmark.

Mål:

At eleverne får sig rørt på en sjov måde, samt at det sker i fællesskab med de øvrige elever.

Indhold og arbejdsformer:

Eleverne går til Dover skov, hvor der er afsat 2 løbe/gåruter.

Her vælger eleverne at gå/løbe hhv. en rute på ca. 4 km eller en rute på ca. 2 kilometer.

Efter ca. 2-3 timers varighed tælles de samlede omgange og omregnes til kilometer.

De elever, der har løbet længst får deres navn på en pokal.

Materiale:

Løbetøj og løbesko.

Saftevand og vand, som eleverne kan indtage efter hver omgang.

Omfang:

Ca. 4 timer fredagen før efterårsferien.