Morgensang

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Morgensang:

 

Formål:

At styrke elevernes viden omkring almen social struktur, fællesskab og identitet. At gøre dem bevidste om deres fremtoning. Hvad der skaber gode relationer, og hvordan man bør være overfor hinanden.

At give eleverne indblik i den danske sang. Både nye og gamle sange. Sange til de forskellige årstider, samt også salmer, der knytter sig til årstider og bestemte højtider om året.

Mål:

At udbrede forståelse for demokrati og lære leverne at tage ansvar for sig selv og sine kammerater. At give eleverne indblik i vores kultur, så de bliver i stand til at forstå og begå sig i vores samfund. At gøre dem bevidste om medmenneskeige værdier, der er med til at bygge bro mellem mennesker og kulturer.

Indhold og arbejdsformer:

Der synges normalt 2 sange som hhv. begyndelse og afslutningen for morgensangen. Hvis en elev har fødselsdag, synges der også en fødselsdagssang. Mellem de 2 sange fortæller skoleleder eller en lærer om dagens emne. Det kan være nogle viise ord på et billede, eller måske bare et sjovt billede, der sætter nogle tanker igang. Andre dage fortælles om vigtige personligheder. Det kan være nogle kendte, der har fødselsdag, eller begivenheder i Danmark eller ude i verden, som det skønnes vigtigt, at eleverne får kendskab til. Skoleåret er inddelt i nogle hovedemner, som også belyses under morgensamlingerne. En morgen om måneden går alle i den lokale kirke, hvor der synges 2 salmer og fortælles om et eller andet, der har relation til kirke og kristendom.

Materiale:

Der synges sange og salmer fra alle mulige sang- og salmebøger. Sange fra nettet og evt. egne kompositioner. Der bruges billeder fra internettet og egne billeder, samt video, youtube og div. plancher, figurer osv. som eleverne evt. selv har været med til at fremstille. Der er nærmest kun fantasien, der kan sætte en grænse.....

Omfang:

Ca. 20 min dagligt i ca. 40 normal uger.