Inklusion

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Inklussion:

 

Formål:

At få den samlede elevgruppe til at fungere i fællesskab som samlet gruppe.

Mål:

At integrere de elever, der har udfordringer, så de forbliver i deres basisgruppe, hvor undervisningen afvikles som klasseundervisning med søtte til de elever, der har brug for det.

Indhold og arbejdsformer:

Der indsættes en ekstra lærer/medarbejder i klassen, så vedkommende kan tage sig af de elever, der har brug for det.

Der arbejdes primært med den normale undervisning. Til tider kan ekstra materialer eller differenceret materiale benyttes

I enkelte tilfælde tager støttelæreren nogle elever med ud af klassen i kortere tid for at intensivere undervisningen.

Materiale:

Klassen normale bøger

 

Omfang:

Som udgangspunkt ca. 8 lektioner, der fordeles mellem grupperne efter behov.