Elevsamtaler

Boddum-Ydby Friskole og Børnehus

Læseplaner

Elevsamtaler:

 

Formål:

At få en god snak med den enkelte elev og trivsel, undervisning og kammeratskab

Mål:

At undersøge, hvordan den enkelte elev har det med skolen, kammeraterne, undervisningen og fritiden.

Efter elevsamtalen er der forældresamtaler senere på ugen, hvor der evt. refereres fra elevsamtalerne, hvis det skønnes relevant. At give den enkelte elev en positiv tilbagemelding, der tilskynder til læring og oplevelser.

Indhold og arbejdsformer:

Den enkelte elev tages ud af undervisningen. Der samtales ud fra en samtaleark, hvorved det sikres, at man kommer godt rundt om alle relevante emner.

Materiale:

En samtaleark, som læreren medbringer til samtalen.

Omfang:

2 gange om året forud for forældresamtalerne i oktober/november og februar/marts. Hver samtale er på ca. 15 minutter.